ارتباطات عمومی و رسانه ای

گروه کارخانجات WINTECH در ایران و سایر کشور ها همواره در جهت معرفی محصولات خود و برندینگ WINTECH با شرکت های معتبر که در زمینه تبلیغات محیطی و رسانه ای و مطبوعات فعال می باشند قراردادهای میان مدت و بلند مدت را منعقد نموده تا در راستای این فعالیت ها و سرمایه گذاری ها امکان معرفی محصولات بهینه WINTECH میسر گردد.
شرکت هایی که موضوع فعالیت اصلی آنها تبلیغات محیطی، رسانه ای، نمایشگاهی، مطبوعات و چاپ می باشد می توانند مشخصات خود را از طریق پرکردن فرم مربوطه به شرکت ارسال و یا نمونه های کاری خود را به دفتر مرکزی ارسال نمایند.