ارتباطات عمومی و رسانه ای

نمایشگاه ها
مجموعه کارخانجات WINTECH جهت معرفی بهتر محصولات تولیدی کارخانجات خود همواره در نمایشگاههای تخصصی در داخل کشور ایران و سایر کشور ها شرکت می نماید.