پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی و خدمات رسانی همواره سرلوحه سیاست های فروش در مجموعه های WINTECH بوده و WINTECH با داشتن نیروهای متخصص و ماهر در واحدهای فنی خود آماده ارائه خدمات فنی و آموزش های دوره ای به مشتریان و پرسنل کارگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد میباشد.