بازدیدهای رسمی ازکارخانه وین تک ایران


۱۳۹۵/۰۳/۰۵
بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) از مجموعۀ وین تک ایران
مجمـوعۀ ویـن تـک با علـم و آگـاهی در راستـای بـرقـراری ارتبـاط بیـن نهـادهای دانشگاهی و علمی با صنعت و همچنین اهمیت تعـامل با این نهـادها در تـربیت نیـروی کـارآمـد و متخـصص و همچـنین تـوسعه و رشـد متـوازن عـلم و صنعت که پشتـوانه ای برای صنایع کارآمد و پیشرفته با قابلیت تولید محصولی رقابت پذیر در عـرصه های داخلی و بین المللی می باشد، همواره در ارتباطی پویا و مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی می باشد...
(تعداد بازدید : 2192)
۱۳۹۳/۰۸/۰۸
بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی از کارخانه وین تک
باردید رسمی نماینده محترم مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر میرهادی قره سید رومیانی از کارخانه وین تک
(تعداد بازدید : 8586)
۱۳۹۳/۰۵/۲۴
بازدید سفیر جمهوری آفریقای جنوبی
بازدید سفیر جمهوری آفریقای جنوبی از کارخانه وین تک ایران
(تعداد بازدید : 11376)
۱۳۹۳/۰۲/۰۵
بازدید هیئت پارلمانی مجلس سنای فرانسه
بازدید هیئت پارلمانی مجلس سنای فرانسه از کارخانه وین تک ایران
(تعداد بازدید : 11071)
۱۳۹۲/۰۷/۰۵
بازدید شهردار کلان شهر تبریز
بازدید شهردار کلان شهر تبریز جناب آقای دکتر نوین
(تعداد بازدید : 13255)
۱۳۹۲/۰۷/۰۹
بازدید معاونت وزیر صنایع و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران
بازدید معاونت وزیر صنایع و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران جناب آقای دکتر ابریشمی
(تعداد بازدید : 10850)
۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بازدید ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
بازدید ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رضا رحمانی
(تعداد بازدید : 10487)
۱۳۹۲/۰۱/۲۸
بازدید معاونت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران
بازدید معاونت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران جناب آقای مهندس موفق بهمراه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه
(تعداد بازدید : 10798)
۱۳۹۱/۱۲/۰۸
بازدید استاندار استان آذربایجان شرقی
بازدید استاندار استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر بیگی و هیئت همراه
(تعداد بازدید : 10605)
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
بازدید ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران
بازدید ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رضا رحمانی
(تعداد بازدید : 8005)
1 to 10 of 13 results
   1 2    
show per page: